Xpert Suite

Samenwerking De Arbodienst en Otherside at Work

De Arbodienst is in 2016 een langdurige samenwerking aangegaan met Otherside at Work voor de ondersteuning van onze primaire bedrijfsprocessen door de Xpert Suite. In de samenwerking investeren wij veel in Happy Professionals! De Xpert Suite betreft een portal voor zowel medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals, bedrijfsartsen, volmachten als verzekeraars. Iedere gebruiker krijgt een eigen toegang die volledig is ingericht op zijn specifieke behoeften. Autorisatie is ingeregeld op de specifieke rol en rechten die iemand heeft. U bepaalt de invulling van de rollen en de rechten. Kortom: met de Xpert Suite werken gebruikers gemakkelijk samen en hebben zij alle tools tot hun beschikking om hun werk optimaal uit te voeren. Daar worden mensen happy van.

Verzuim, Ziektewet en WGA

De Xpert Suite is het meest complete verzuimsysteem van Nederland en integraal toepasbaar voor de Wet verbetering Poortwachter, Ziektewet en WGA. Standaard worden de wettelijke voorschriften en formulieren door Otherside at Work onderhouden. De Xpert Suite bevat een bibliotheek met tientallen conceptprotocollen en rapportages voor verzuim, Ziektewet en WGA. Hiermee kun je snel en eenvoudig implementeren.

Preventie, mobiliteit & sociale zekerheid

De Xpert Suite biedt ruime mogelijkheden om processen en activiteiten op het terrein van preventie in te richten, te volgen en daarover te rapporteren. Ook mobiliteitstrajecten kunnen worden vormgegeven in de tool. Je kiest zelf je werkwijze en kunt binnen die werkwijze veel variëren. Alle beschikkingen van het UWV, aangaande SFB en No Risk, kunnen eenvoudig worden geadministreerd. De juiste vangnetsituaties worden getriggerd indien van toepassing. Kortom: de medewerker wordt optimaal ondersteund in de duurzame inzetbaarheid en er wordt geen euro meer gemist.

Flexibiliteit en beheerbaarheid: ieder proces ondersteund

Onze visie is dat casemanagement, dossierbeheer en documentmanagement integraal moeten functioneren. De Xpert Suite biedt enorme flexibiliteit om – bovenop de templates – eigen rollen, protocollen en documenten in te richten. Flexibiliteit is essentieel: geen traject is hetzelfde. Variaties op basis van kenmerken, beslissingen in het proces en acties zijn dan ook eenvoudig te verwerken. Iedere procesflow kan dan ook optimaal ondersteund worden met de Xpert Suite. De Xpert Suite wordt altijd opgeleverd met een basisinrichting en standaardfunctionaliteiten.

Productkenmerken

  • Verzuim, ziektewet en WGA in één verzuimsysteem
  • Platform voor dynamische en adaptieve workflows
  • Gebruiksvriendelijke portals per gebruikersgroep (ook voor mobiel en tablets)
  • Uitgebreide en flexibele beheeromgeving
  • Formulieren en documenten flexibel te configureren met datavelden
  • Rollen en rechten tot op groot detailniveau instelbaar
  • Bibliotheek met standaard protocollen voor WvP, ZW, WGA, keuringen, vaccinaties en PMOs
  • Bibliotheek met 10-tallen standaard rapportages voor verzuim, frequentie, proces, compliance, schade etc
  • Standaard UWV formulieren die door Otherside at Work worden onderhouden