Verzuimbegeleiding MKB

De Arbodienst biedt een landelijke dekking. Hoe klein of hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel locaties u ook heeft. Dat geldt voor onze verzuimbegeleiding, de spreekuren van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige onderzoeken, maar ook voor trainingen, risico inventarisaties, keuringen en onze andere dienstverlening. Hierdoor zijn er korte communicatielijnen en is onze advisering altijd op maat gesneden en passend bij uw bedrijf. Wij komen naar u toe en dat is uniek in Nederland!

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Indien u kiest voor De Arbodienst bent u verzekerd van een Basiscontract Arbodienstverlening. De volgende wettelijk verplichte zaken worden daarin geregeld en overeengekomen:

 1. Advisering preventieve maatregelen;
 2. Wettelijk recht op een second opinion;
 3. Vrije toegang werkplek;
 4. Open spreekuur voor Werknemers;
 5. Samenwerking Preventiemedewerker en/of MedezeggenschapsOrgaan;
 6. Melden van klachten;
 7. Melden van beroepsziekten.

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

REA Desk Basis pakket voor € 42,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

 • Volledige verzuimbegeleiding van een Casemanager Taakdelegatie ongeacht de duur en frequentie van de verzuimdossiers (maximaal 104 weken)
 • Landelijke dekking
 • Alle betrokkenen werken in hetzelfde verzuimregistratiesysteem Xpert Suite
 • Korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • Vraagbaak voor arbozaken en wet- en regelgeving
 • Poortwachterproof

REA Desk Basis pakket met triage vanaf € 59,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

 • Triage dienstverlening door Casemanager Taakdelegatie

Het REA Desk Basis pakket met triage kunt u afsluiten vanaf 100 medewerkers.

REA Desk Totaal pakket voor € 119,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

 • De verzuimbegeleidingsspreekuren door artsen van De Arbodienst
 • Het eerste consult met de arts vindt bij voorkeur plaats op locatie van de werkgever, inclusief het opstellen van de probleemanalyse

Het REA Desk Totaal pakket kunt u afsluiten vanaf 10 medewerkers.

Alle pakketten zijn exclusief:

 • spoedbezoeken (binnen 24 uur) op initiatief van de werkgever
 • open spreekuren
 • second opinions
 • werkplekbezoeken