Verzuimbegeleiding groot bedrijf

 

 

De Arbodienst is specialist in het eigen regiemodel, waarbij wij uitgaan van:

 • mogelijkheden in plaats van beperkingen;
 • inzetbaarheid in plaats van verzuim;
 • het gedragsmodel in plaats van het medisch model.

Alle bedrijfsartsen van De Arbodienst zijn in loondienst en hebben jarenlange kennis en ervaring in het adviseren van organisaties naar en binnen het eigen regiemodel.

Wat zijn de voordelen van een arts op locatie?

 • Geen productieverlies omdat uw werknemers niet onder werktijd naar een kantoor van De Arbodienst hoeven te reizen.
 • Uw werknemer blijft betrokken bij de organisatie en collega’s.
 • De arts is bekend met de werkplek, werkomstandigheden en re-integratiemogelijkheden.
 • De arts krijgt inzicht in overkoepelende verzuimproblematiek.
 • U kunt vóór elk spreekuur het verzuimdossier met de arts bespreken.
 • De arts kan u gemakkelijk uitnodigen voor een driegesprek (werkgever, werknemer en arts).
 • De arts geeft de werkgever na het spreekuur een persoonlijke terugkoppeling.

Wat kunt u van een bedrijfsarts in het eigen regiemodel verwachten?

De bedrijfsarts moet zich in de visie van De Arbodienst richten op de vakinhoudelijke professionaliteit, maar daarbij wel in de rol(len), die werkgever verwacht, zoals:

 • Medisch adviseur, die op verzoek van een leidinggevende aan kan geven, welke werkzaamheden een (deels) arbeidsongeschikte werknemer zou kunnen uitvoeren.
 • Bedrijfsgezondheidskundig adviseur, die de leidinggevende en/of de arbeidsongeschikte werknemer kan adviseren over het inzetten van de arbeidsdeskundige of andere/externe deskundigen (al of niet uit de providerboog) in het kader van de re-integratie.
 • Bedrijfsgezondheidskundig adviseur voor het management en HR-functionarissen, arbo-adviseurs(s) en preventiemedewerker(s) over gezondheidsrisico’s in het werk en over preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Medicus, die keuringen uitvoeren en in (open) spreekuren individuele medische adviezen kan geven.
 • Coach, die de leidinggevende en de werknemer begeleidt bij het in eigen regie afspraken maken voor de werkhervatting.
 • Coach, die de leidinggevende leert om verzuimgesprekken te voeren, gericht op werkhervatting en zonder in medische termen en argumenten verstrikt te raken. Deze rol wordt in de praktijk vaak uitgevoerd door een verzuimcoach van De Arbodienst.