Training Verzuim en wetgeving

In de training verzuim en wetgeving staan de belangrijkste wettelijke verplichtingen centraal ten tijde van verzuim.

Onderwerpen
  • Wet verbetering Poortwachter
  • Juist, tijdig en volledig invullen van UWV formulieren
Doel
  • Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter (wettelijk kader)
  • Op adequate wijze een re-integratiedossier kunnen aanleggen en bijhouden
Deelnemers
  • Leidinggevenden / managers die binnen uw organisatie verantwoordelijk zijn voor verzuim.
Trainer
  • De trainer is een senior arbeids- en organisatiedeskundige die ervaring heeft met het implementeren van het eigen regiemodel in organisaties.
Locatie, duur & prijs
  • De training wordt in-company gegeven en duurt een dagdeel. Neem contact op met De Arbodienst voor een maatwerk offerte.