Training Preventiemedewerker

In de praktische training wordt u wegwijs gemaakt in de relevante (gewijzigde) Arbowetgeving en een belangrijke nadruk ligt op het goed invullen van de preventietaken en de rol en positie van de preventiemedewerker in de organisatie.

Onderwerpen
 • Hoe kan ik voldoen aan de wettelijke verplichtingen in de nieuwe Arbowet?
 • Wat zijn de doelstellingen en belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet?
 • Wat is een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en hoe kan dit instrument dienen als basis voor het preventiebeleid in mijn organisatie?
 • Wat is de rol en de positie van de preventiemedewerker?
 • Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?
 • Wat is de arbocatalogus en welke arbeidsrisico’s zijn er van toepassing in mijn branche?
 • Welke arbo-maatregelen zijn nodig om veiligheid en gezondheid op de werkplek te bevorderen?
 • Hoe kan ik preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen?
Doel
 • Het opleiden van een preventiemedewerker binnen de eigen organisatie.
Deelnemers
 • Voor personen die willen weten hoe de Arbowet gaat wijzigen.
 • Voor personen die aangesteld worden als Preventiemedewerker.
 • Voor eigenaren/directeuren van organisaties met minder dan 25 medewerkers.

De preventiemedewerker geniet dezelfde ontslagbescherming als OR-leden.

Trainer
 • De trainer is een ervaren Preventiemedewerker.