Training Casemanager

Een centrale rol op het gebied van arbo en verzuim is weggelegd voor de casemanager. De manager van het verzuimdossier. Deze rol kunt u uitbesteden aan een casemanager van De Arbodienst of u kunt een eigen werknemer aanstellen tot interne casemanager.

Bij voorkeur wordt de functie van casemanager intern vervuld vanwege de directe betrokkenheid bij de organisatie. Voor het slagen van het eigen regiemodel is het cruciaal dat de interne casemanager bij aanvang (en zo nodig bij de voortgang) getraind wordt door een externe casemanager, die bekend is met alle in- en outs van arbodienstverlening in eigen regie.

Onderwerpen
 • Het beheren en plannen van de agenda van de bedrijfsarts
 • Het formuleren van een juiste vraagstelling voor de bedrijfsarts
 • Het bewaken van het verzuim conform de Wet Verbetering Poortwachter
 • Het opbouwen van een poortwachterproof re-integratiedossier
 • Het verzuimproces administratief begeleiden
 • Het registreren van verzuim
 • Het maken van (verzuim)analyses
Doel
 • Het opleiden van een casemanager binnen uw eigen organisatie.
Deelnemers
 • HR medewerkers in de functie van casemanager
 • Leidinggevenden / managers die binnen uw organisatie verantwoordelijk zijn voor verzuim.
Trainer
 • De trainer is een senior casemanager die ervaring heeft met het implementeren van het eigen regiemodel in organisaties.
Locatie, duur & prijs
 • De training wordt in-company gegeven. De duur is afhankelijk van de kennis en ervaring van de werknemer. Neem contact op met De Arbodienst voor een maatwerk offerte.