Seminar Reis door mens en werk
8 oktober 2015

Op één van de meest inspirerende locaties van Nederland, CORPUS, wordt u in een middag bijgepraat over relevante thema’s en ontwikkelingen. Dit inhoudelijke seminar staat in het teken van het delen van kennis, van en met elkaar leren en u laten inspireren door een bijzondere reis ‘door de mens’.

U kunt zich voor dit seminar inschrijven als directie-lid, HR-manager of senior HR-adviseur.

Klik hier om het volledige programma met tijden en sprekers te downloaden.

112.15 tot 12.45 uur  Aanmelden en ontvangst met lunch

Adres CORPUS:
Locatie: penthouse CORPUS, 8ste verdieping
Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest
Ingenieur G. Tjalmaweg, Leiden (navigatieadres)

Corpus

212.45 tot 13.00 uur Welkomstwoord

Het seminar wordt geopend door John Klaver.

John KlaverDivisiemanager Commerciële zaken De Arbodienst.

313.00 tot 14.00 uur Aan de slag met HR-analytics

HR-analytics levert een bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming, prestatiemanagement, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, recruitment, klanttevredenheid, enzovoort. Irma Doze neemt u mee in de wereld van HR-analytics. Wat houdt HR-analytics in? Wat kunt u er als HR-manager mee? Welke voordelen levert HR-analytics op?

Na deze presentatie weet u:

  • hoe u HR-analytics stap voor stap kunt toepassen bij het bepalen, uitvoeren en monitoren van HR-interventies, -beleid en -strategie;
  • hoe u waarde creëert voor uw organisatie met behulp van HR-analytics;
  • hoe u een HR-analytics functionaliteit kunt inrichten en implementeren.

Irma Doze‎Founder and partner AnalitiQs. ‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijke passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Irma is co-auteur van het boek ‘HR-analytics, waarde creëren met datagedreven HR-beleid’.

414.00 tot 15.00 uur Privacy & Bescherming persoonsgegevens voor HRM-ers

Privacybescherming wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Goed privacy-beleid draait om het maken van duidelijke afspraken, transparantie en vertrouwen. Toine Al praat u bij over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Hoe raakt het verwerken van personeelsinformatie aan de privacy? Welke HR-data vallen voor de wet onder persoonsgegevens? Hoe ver mag je gaan in het monitoren van werknemers?

Na deze presentatie weet u:

  • wanneer en tot welk niveau gegevens herleidbaar mogen zijn om de privacy van werknemers nog voldoende te beschermen;
  • hoe u als werkgever verstandig omgaat met het thema privacy en HR-analytics volgens de privacy-regels toepast;
  • hoe de Europese privacywetgeving wordt en wat er verandert voor werkgevers.

Toine Al‎Jurist en communicatiewetenschapper en publiceert sinds 2001 over HRM. Hij was hoofdredacteur van IntermediairPW, vakblad voor personeelsmanagement, en publiceerde als vak-journalist diverse boeken over HR-thema’s. Het meest recent “HR-Analytics: Waarde creëren met data-gedreven HR-beleid” i.s.m. Irma Doze.

 

515.00 tot 16.15 uur Reis door de mens

In CORPUS wordt u meegenomen door een spectaculaire reis ‘door de mens’. In het 5D harttheater maakt u een duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje en ontdekt u in de hersenshow de spectaculaire werking van het menselijk brein. Nergens anders krijgt u zo’n bijzonder doorkijkje in het functioneren van de mens. U leert hoe het lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat u moet doen om het gezond te houden.

Leiden_corpus_koningin

616.15 tot 17.00 uur Wegwijs door het woud van subsidies

Het overgrote deel van uw sociale kosten en voor u beschikbare subsidies komen voort uit wet- en regelgeving, cao’s en/of reglementen. Deze zijn over het algemeen zeer complex en onderhevig aan continue verandering. Daarnaast zijn er veel verschillende instanties – zoals de Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen, verzekeraars en gemeentes – betrokken bij de uitvoering van de hieraan gerelateerde regelingen. Dit zorgt ervoor dat veel organisaties niet voldoende op de hoogte zijn van de enorme hoeveelheid mogelijkheden en/of juiste toepassing van deze regelingen. Met andere woorden: bedrijven laten dikwijls financiële voordelen onbenut of betalen gewoonweg teveel door fouten van andere partijen.

Na deze presentatie weet u:

  • hoe u sociale premieregelingen, fiscale afdrachtsvoordelen en subsidies optimaal kunt benutten.

Joop Ventevogel‎Directeur & aandeelhouder Subsidievizier, Codex groep

717.00 tot 17.45 uur Wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet

De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet beogen de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf, en de positie van de bedrijfsarts te versterken. Deze wetswijziging vormt deel van een bredere aanpak waarbij met vooral stimulerende maatregelen wordt beoogd om de bedrijfsgezondheidszorg en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verbeteren.

Na deze presentatie weet u:

  • hoe de Arbeidsomstandighedenwet gaat wijzigen;
  • wat het nut en de noodzaak is van de wijzigingen;
  • wat de consequenties zijn voor uw organisatie.

Igor JanssenGriph law & tax. Igor heeft ruim twintig jaar ervaring als advocaat. Igor is werkzaam op het vlak van arbeid & medezeggenschap en is expert op het gebied van de rechtspositie van de arbeidsongeschikte werknemer en diens re-integratie.

817.45 – 18.00 uur Plenaire afsluiting


Gedurende de dag heeft u veel informatie gekregen. Pim Berkhout zet de belangrijke tips die tijdens de verschillende sessies naar voren zijn gekomen voor u op een rijtje.

Pim BerkhoutDirecteur-grootaandeelhouder De Arbodienst

918.00 – 19.00 uur Borrel

Onder het genot van een hapje en drankje wordt deze bijzondere dag afgesloten.

Schrijf u snel in, want vol = vol. Klik hier om u in te schrijven.