Ziektewetdesk

De Arbodienst heeft in 2017 de Ziektewetdesk opgericht.

 

 

 

 

Onder het label van de Ziektewetdesk bieden wij de volgende diensten aan:

  • Ziektewet triage: deze dienst wordt ingezet op dag 10 van het verzuim. Vroegtijdig signaleren van beperkingen gekoppeld aan snel handelen bij uitval, kan bepalend zijn voor het herstel van de medewerker en het re-integratieproces. Het verschil wordt gemaakt in de eerste weken van het verzuim. Door de inzet van een triage wordt er op een adequate wijze grip gecreëerd op het begeleidingsproces van de verzuimende medewerker, waardoor er een snellere werkhervatting plaats vindt. Klik hier voor meer informatie.
  • Ziektewet beoordelingen.

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.
Meer informatie leest u op de website van Resolu