Ralph Hackmann-Gons
Bedrijfsarts

“Geen dag is hetzelfde bij De Arbodienst, en dát vind ik leuk”

Schadelast reductie
Als er sprake is van verzuim bij een van onze klanten, dan nemen ze contact op met onze casemanagers. Zij adviseren over de inzet van de bedrijfsarts als ze weten wat de oorzaak is en wat er al is gedaan. Samen met de casemanagers hebben we het doel de economische schadelast bij de werkgever en de werknemer zo veel mogelijk te beperken. Dit vraagt om creatieve oplossingen, maar vooral om een multidisciplinaire aanpak. De samenwerking met onze arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere partners is belangrijk.

Praten, kijken, luisteren en vragen stellen
Mijn werk bestaat voor negentig procent uit praten, kijken, luisteren en vragen stellen. Ik behandel niet in de zin van iemand beter maken. Met alle informatie die ik verzamel geef ik een kader waarbinnen werkgever en werknemer tot een optimale inzet van de mogelijkheden kunnen komen. Dit gaat niet alleen over verzuim, maar ook over de voorwaarden een organisatie gezond te laten functioneren. De ene helft van de week werk ik op locatie bij grote klanten (100+ werknemers), de andere helft bezoek ik middelgrote en kleine ondernemingen via brancheorganisaties en verzuimverzekeraars.

Concrete oplossingen en stappen
Ik streef ernaar om met werkgever én werknemer om de tafel te zitten; het leidt vaak tot concrete oplossingen en stappen. Soms kom ik bij werknemers thuis. Dit is de flexibiliteit die De Arbodienst kenmerkt en dat maakt mijn werk leuk. Geen dag is hier hetzelfde. Mijn werk is voor mij geslaagd als ik samen met mijn collega’s van toegevoegde waarde ben geweest. Het is prachtig als een klant zegt: `Dankjewel, zo hadden we het nog niet bekeken.