Nathalie de Haas-van Heijningen
Directeur

“Bij De Arbodienst is veel mogelijk voor mensen die zelf initiatief nemen”

De organisatiestructuur
De Arbodienst is in 2003 opgericht door Pim Berkhout. Sinds 2014 ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderneming. Het managementteam van De Arbodienst bestaat uit vier managers die verantwoordelijk zijn voor de commerciële- en operationele zaken. De Arbodienst is een middelgrote organisatie met korte communicatielijnen. Iedereen is heel betrokken, zowel naar klanten als collegae en er is ruimte voor groei en ontwikkeling. De Arbodienst besteed veel tijd aan de persoonlijke- en vakinhoudelijke ontwikkeling van haar medewerkers.

De tango
De tango is bij uitstek een dans waarbij één van de twee dansers de leiding heeft, de regisseur is, maar zonder de deskundigheid van zijn of haar partner lukt de dans niet. Zo kijken wij naar arbodienstverlening. Onze klanten leiden de dans en hebben dus de regie. Door samenwerkingsverbanden met aanverwante bedrijven, kunnen wij full-service dienstverlening bieden, maar de klant bepaalt waarvoor zij ons inschakelt.

De toekomst
De Arbodienst biedt bedrijven de ondersteuning die past bij de huidige wijze van verzuimbegeleiding en helpt haar klanten om de verzuimbegeleiding in enkele jaren te ontwikkelen in de richting van volledig eigen regie. Als door die ontwikkeling het verzuim tot een structureel laag niveau (bij veel van onze klanten intussen lager dan 3%) is teruggebracht, wordt het mogelijk meer tijd, geld en aandacht te geven aan de preventie: integraal gezondheidsmanagement, gericht op de duurzame inzetbaarheid en productiviteit van de medewerkers. Ik zie ons werk in de toekomst nog breder worden. Het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid is niet alleen een sociale verplichting, maar wordt steeds meer een economische noodzaak. Als je meer aan het voorkomen van verzuim wil doen, moet je je zo breed mogelijk in een organisatie verdiepen en helpen op alle gebieden van arbeidsomstandighedenzorg, bedrijfsgezondheidszorg en personeelsmanagement,