Certificering

De Arbodienst is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1. De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenprocedure deel uit van ons kwaliteitssysteem.