WGA dienstverlening

De Arbodienst biedt de volgende diensten aan:

  • WGA casemanagement
   Naast het reguliere casemanagement kunt u ook het WGA casemanagement uitbesteden aan De Arbodienst. Het is van belang dat uw (ex) medewerker met een WGA uitkering zo snel en volledig mogelijk aan het werk gaat. Immers hoe meer loon uit arbeid hoe minder WGA-lasten voor de werkgever. De Arbodienst zal periodiek contact onderhouden met uw (ex) medewerker. Uw WGA-casemanager bekijkt of er veranderingen zijn in de arbeidsongeschiktheid van uw (ex) medewerker en zal u adviseren aangaande een duurzame arbeidsparticipatie. Wij onderhouden daarmee nauwe contacten met re-integratiepartijen.

 

 • WGA herbeoordeling
  De Arbodienst voert op verzoek van de werkgever een WGA herbeoordeling uit, welke bestaat uit een verzekeringsgeneeskundig- en een arbeidsdeskundig onderzoek. De herbeoordeling wordt zodanig uitgevoerd, dat de werkgever op basis van concrete, ter zake doende en deskundige argumenten kan besluiten om:

   • geen herbeoordeling bij het UWV aan te vragen, omdat er geen veranderingen zijn opgetreden in de arbeidsongeschiktheid en de duurzaamheid (nog) niet kan worden aangetoond;
   • een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen met het verzoek de WGA 80-100 te veranderen in een IVA, omdat de beperking blijvend is en er sprake is van de duurzaamheid van de volledige arbeidsongeschiktheid;
   • een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen met het verzoek de mate van arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsklasse) te verlagen, omdat er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. In dit geval geeft het arbeidsdeskundig onderzoek uitsluitsel, wat de mogelijkheden voor arbeid c.q. arbeidsbemiddeling zijn.