Verzuimverzekeraars

De Arbodienst heeft met haar vernieuwende aanpak een bewezen verzuimreductie tot 40% gerealiseerd. Voor bedrijven betekent dit meer continuïteit op de werkvloer. Voor verzuimverzekeraars betekent dit een substantiële schadelast reductie. Op basis van onze visie en aanpak zijn wij verkozen als preferred supplier door de volgende verzuimverzekeraars:

Bovemij Verzekeringen is opgericht door en voor BOVAG-leden.

BOVAG-leden kunnen zich voor € 69,- per werknemer per jaar aansluiten bij De Arbodienst. De gehele verzuimbegeleiding wordt geregeld vanaf de eerste ziektedag tot en met een eventuele WIA-aanvraag.

Lees meer…

Aevitae combineert Zorg en Inkomen

Met het product Inzetbaar van Aevitae bent u verzekerd van meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers, inclusief full-service verzuimbegeleiding van De Arbodienst.

Lees meer…

Van Lanschot Chabot richt zich op de verzekeringsbehoeften van middelgrote en grote ondernemingen, DGA’s, vrije beroepsbeoefenaren, ZZP-ers en particulieren.

Met de VerzuimVizierverzekering biedt Van Lanschot Chabot arbodienstverlening aan via De Arbodienst. Per verzuimmelding wordt een re-integratiebudget van € 4.000,- in de polis opgenomen. Hieruit kunnen allerlei (preventieve-) re-integratiekosten gefinancierd worden.

Lees meer…

Generali is een intermediaire verzekeraar.

Met het Generali VerzuimTotaalPlan profiteert u van een re-integratiebudget van € 3.000,- per ziektegeval, met 100% vergoeding na een kosten/baten analyse.

Lees meer…

Bij de Actua Groep kunt u terecht voor bedrijfsmatige-, particuliere-, garantieverzekeringen en pensioenen.

Lees meer…

Turien & Co Assuradeuren

Verzuimverzekering in twee varianten:
1. Conventionele verzekering: U kiest per ziektegeval een eigen risico in dagen. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie.
2. Stop-loss verzekering: U kiest een eigen risico in de vorm van een percentage van de totale loonsom per jaar. De stop-loss verzekering is geschikt voor bedrijven met minimaal 25 werknemers en een loonsom van tenminste € 650.000.

Lees meer…