Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon van De Arbodienst zorgt voor opvang, begeleiding en indien nodig voor nazorg van medewerkers die op de werkvloer te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is onderdeel van het Arbobeleid dat u als werkgever dient te voeren gericht op het voorkomen, of indien dat niet mogelijk is het beperken van Psychosociale Arbeidsbelasting.

Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

  • binnen het bedrijf: een eigen werknemer die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties).
  • buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener. De Arbodienst kan u hierbij ondersteunen door het beschikbaar stellen van een (externe) vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersoon Renate Breunesse

Renate Breunesse, vertrouwenspersoon bij de Arbodienst, opgeleid bij Hubert Consult

Mijn naam is Renate Breunesse, vertrouwenspersoon bij De Arbodienst. Naast mijn ervaring als HR-professional in de zakelijke dienstverlening ben ik opgeleid tot coach/counselor en werkzaam als casemanager verzuim en verzuimcoach. Dagelijks heb ik veel contact met werkgevers en werknemers.

Respect voor elkaar staat bij mij hoog in het vaandel. Ik vind het belangrijk dat werknemers met plezier naar het werk gaan en zich daarbij veilig voelen op de werkplek. Als zich ongewenste zaken voordoen (zoals pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) dan vind ik dat je elkaar daarop moet kunnen aanspreken, maar in sommige situaties doen werknemers dat liever niet rechtstreeks. Werknemers kunnen bij mij terecht met een opmerking of een vraag over een incident of een vervelende ervaring met betrekking tot ongewenst gedrag. Allereerst zal ik vooral luisteren naar het verhaal. Daarna bekijken we samen welke stappen nodig zijn om tot een geschikte oplossing te komen.

Alle informatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming van de werknemer worden er eventuele vervolgstappen gezet.

Werkgevers kunnen via De Arbodienst een Vertrouwenspersoon contract afsluiten. Neem hiervoor contact op met Renate Breunesse via rbreunesse@de-arbodienst.nl of bel Renate op 06 – 30 550 775.

Onze vertrouwenspersoon Renate Breunesse heeft een gedegen opleiding gevolgd bij Hubert Consult.
Hubert Consult