Triage

De Arbodienst levert Triage, dit is dienstverlening dat wordt ingezet op dag 10 van het verzuim. Vroegtijdig signaleren van beperkingen gekoppeld aan snel handelen bij uitval, kan bepalend zijn voor het herstel van de medewerker en het re-integratieproces. Het verschil wordt gemaakt in de eerste weken van het verzuim. Er wordt op een adequate wijze grip gecreëerd op het begeleidingsproces van de verzuimende medewerker, waardoor er een snellere werkhervatting plaats vindt.

Met de inzet van Triage neemt een Casemanager Taakdelegatie op dag 10 van het verzuim telefonisch contact op met de verzuimende werknemer. Op basis van een uitgebreide vragenlijst (duur circa 45 minuten) wordt er in kaart gebracht wat de beperkingen en mogelijkheden zijn, waardoor gerichte interventies sneller ingezet kunnen worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts, zonder dat er een fysiek spreekuur hoeft ingepland te worden met een bedrijfsarts.

Triage, een vroegtijdige interventie verkort de verzuimduur en verhoogt de verzuimdrempel.

Casemanager Taakdelegatie

Wij geloven het verschil te kunnen maken in de eerste weken van het verzuim door de inzet van een Casemanager Taakdelegatie. De Casemanager Taaldelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts van De Arbodienst.

In een Overeenkomst gedelegeerde taken is tussen de Casemanager Taakdelegatie en bedrijfsarts vastgelegd dat de Casemanager Taakdelegatie de volgende taken kan uitvoeren voor de bedrijfsarts:

  1. Het verwerken en opslaan van vertrouwelijke en medische informatie in het daartoe bestemde en afgesloten deel van het verzuimregistratiesysteem.
  2. Het voeren van een verzuimgesprek met de werknemer waarbij de diverse facetten die een rol kunnen spelen bij verzuim worden uitgevraagd en genoteerd.
  3. De medewerker middels een gestructureerde vragenlijst activeren om na te denken over de mogelijkheden voor werkhervatting en wat hij daarvoor nodig heeft.
  4. De leidinggevende informeren over de verzuimbegeleiding in beperkingen, knelpunten en mogelijkheden.
  5. Gedurende het traject interventies adviseren en inzetten.