Second opinion

Werknemers hebben recht op aanvraag second opinion
Een van die wijzigingen in de nieuwe Arbowet is het wettelijk recht van werknemers op een second opinion, als ze het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts. Anders dan het deskundigenoordeel van het UWV kan de second opinion alleen gevraagd worden op initiatief van de werknemer en uitsluitend worden verricht door een andere onafhankelijke bedrijfsarts van een andere arbodienst. De Arbodienst heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal arbodiensten. De kosten voor een second opinion worden gedragen door de werkgever.

Vraagstelling
De second opinion biedt de mogelijkheid een breder palet aan vragen voor te leggen. Het wordt doorgaans aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Het betreft hier arbeidsgeneeskundige vragen.

Procedure
Uit de second opinion, uitgevoerd door een ander onafhankelijke bedrijfsarts bij een andere arbodienst, volgt een advies. Dit advies wordt naar de oorspronkelijke eerste / vaste bedrijfsarts verstuurd. Deze neemt het advies van de second opinion arts tot zich en bepaald of het zijn eigen advies hierdoor aangepast moet worden of niet. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat het advies van de second opinion arts integraal / in zijn geheel wordt overgenomen. Tegelijkertijd heeft de werknemer de mogelijkheid om het advies van de second opinion arts niet naar de oorspronkelijke eerste / vaste bedrijfsarts te laten versturen. In dat geval blijft het oorspronkelijk advies op basis waarvan een second opinion werd aangevraagd, staan.