Second opinion

Werknemers hebben recht op aanvraag second opinion
Werknemers hebben wettelijk recht op een second opinion, als ze het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts. Anders dan het deskundigenoordeel van het UWV kan de second opinion alleen ingezet worden op initiatief van de werknemer en uitsluitend worden verricht door een andere onafhankelijke bedrijfsarts die of zelfstandig is of in dienst is van een andere arbodienst. De Arbodienst heeft ervoor gekozen om een second opinion uit te laten voeren door bedrijfsartsen die aangesloten zijn bij de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO).

Kosten Second opinion
De Arbowet bepaalt dat de werkgever betaalt voor de second opinion.

Wie voert de second opinion voor klanten van De Arbodienst uit?
De uitvoerder van de second opinion voor De Arbodienst is een bedrijfsarts verbonden aan de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Dit kan een zelfstandige bedrijfsarts zijn of een bedrijfsarts in dienst van een gecertificeerde arbodienst. Kijk voor beschikbare artsen op https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen .

Via de LPBSO kunt u zelf een keuze maken voor een bedrijfsarts en bent u verzekerd dat de uitvoering van de second opinion door een deskundige bedrijfsarts wordt gedaan.

Vraagstelling
Wanneer u twijfelt aan het advies van uw bedrijfsarts of u heeft een andere vraag over de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een andere bedrijfsgezondheidskundige vraag, dan kan een second opinion de juiste stap zijn. Voor hulp bij de beslissing om wel of niet een second opinion aan te vragen kunt u terecht op: https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/second-opinion .

Procedure
Uit de second opinion, uitgevoerd door een andere onafhankelijke bedrijfsarts, volgt een conceptadvies met onderbouwing. Dit advies wordt aan u voorgelegd zodat u hiervan kennis kunt nemen en eventuele feitelijke onjuistheden kunt doorgeven. De bedrijfsarts second opinion verwerkt naar eigen inzicht uw opmerkingen in een definitief advies en verstuurt dit aan u. Door middel van het ondertekenen van een schriftelijke machtiging geeft u akkoord voor het versturen van het definitieve advies naar uw eigen bedrijfsarts. Uw eigen bedrijfsarts maakt na ontvangt aan u kenbaar of hij het advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.

Indien u geen toestemming verleent aan de second opinion bedrijfsarts om zijn advies met uw eigen bedrijfsarts te delen, zal uw eigen bedrijfsarts hiervan op de hoogte gesteld worden. In dat geval blijft het oorspronkelijke advies van uw eigen bedrijfsarts van kracht.

Voor de volledige en stapsgewijze procedure kijkt u op: https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/aanvragen/processtappen-voor-werknemer.