Second opinion

Werknemers hebben recht op aanvraag second opinion
Werknemers hebben wettelijk recht op een second opinion, als ze het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts. Anders dan het deskundigenoordeel van het UWV kan de second opinion alleen gevraagd worden op initiatief van de werknemer en uitsluitend worden verricht door een andere onafhankelijke bedrijfsarts van een andere arbodienst. De Arbodienst heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal arbodiensten.

Kosten Second opinion
De Arbowet bepaalt dat de werkgever betaalt voor de second opinion.

Wie voert de second opinion voor klanten van De Arbodienst uit?
De Arbodienst is aangesloten bij de branchevereniging Kwaliteit op Maat (KoM), waarbij meerdere gecertificeerde arbodiensten zijn aangesloten. De uitvoerder van de second opinion voor De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst uit het netwerk van Kwaliteit op Maat (KoM) of een bedrijfsarts verbonden aan de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Via Kwaliteit op Maat bent u verzekerd dat de uitvoering van de second opinion door een deskundige bedrijfsarts van een gecertificeerde arbodienst wordt gedaan, die niet werkzaam is bij De Arbodienst.

Vraagstelling
De second opinion biedt de mogelijkheid een breder palet aan vragen voor te leggen. Het wordt doorgaans aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Het betreft hier arbeidsgeneeskundige vragen.

Procedure
Uit de second opinion, uitgevoerd door een ander onafhankelijke bedrijfsarts bij een andere arbodienst, volgt een advies. Dit advies wordt naar de oorspronkelijke eerste / vaste bedrijfsarts verstuurd. Deze neemt het advies van de second opinion arts tot zich en bepaald of het zijn eigen advies hierdoor aangepast moet worden of niet. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat het advies van de second opinion arts integraal / in zijn geheel wordt overgenomen. Tegelijkertijd heeft de werknemer de mogelijkheid om het advies van de second opinion arts niet naar de oorspronkelijke eerste / vaste bedrijfsarts te laten versturen. In dat geval blijft het oorspronkelijk advies op basis waarvan een second opinion werd aangevraagd, staan.