CBR / Rijbewijs keuring

Direct afspraak maken >

Meditel voert als partner van De Arbodienst de CBR/Rijbewijs keuring uit. Het tarief bedraagt in 2020 € 82,50 exclusief BTW per persoon. (voor werkgevers €75,00)

U kunt op elk van de meer dan 25 vestigingen van Meditel verspreid door heel Nederland terecht. Door op deze link te klikken kunt u eenvoudig zelf uw afspraak in de agenda vastleggen en ontvangt u nadien via Famed de factuur. U kunt zelf eventueel uw afspraak nog verzetten, doet u dit binnen twee dagen voor de afspraak of komt u niet opdagen dan wordt het volledige bedrag aan u in rekening gebracht. U ontvangt een dag voor de afspraak een herinnering aan de afspraak per sms en/of e-mail.

Rijbewijskeuring

Op basis van uw Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) beoordeelt het CBR of u ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen of u, volgens de wettelijke regels, geestelijk en lichamelijk gezond genoeg bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek vereist door één of zelf meer medisch specialisten, zoals een oogarts of neuroloog. U ontvangt hiervoor dan een verwijzing naar medisch specialist. Om elke twijfel weg te nemen is het noodzakelijk dat u gekeurd wordt. Uit deze keuring zal moeten blijken of u al dan niet voldoet aan de eisen van geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen.

Houders van de rijbewijzen voor de vrachtwagen (rijbewijs C) en voor de bus (rijbewijs D) moeten bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs of bij het verlengen van hun huidige rijbewijs een “Verklaring van geschiktheid” bij de gemeente kunnen overleggen. De Nederlandse geldigheidstermijn voor grote rijbewijzen is op dit moment 5 jaar.

De “verklaring van geschiktheid” wordt afgegeven door het CBR. U kunt deze verklaring aanvragen via de website van het CBR.
U ontvangt via het CBR een ZD-code (zorgdomeincode) waarmee de keuringsarts in dit dossier kan.
Deze ZD-code heeft u nodig om een afspraak te kunnen maken.
Zodra u in het bezit bent van de ZD-code kunt u uw afspraak inplannen bij Meditel.

Inhoud
• Vragenlijst in te vullen door de deelnemer
• Ingevulde vragenlijst bespreken met arts
• Lichamelijk onderzoek door arts (o.a. polsslag en bloeddruk)
• Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed)
• Visusonderzoek, alleen veraf (met kaart)
• Gezichtsveldonderzoek (volgens methode Donders)
• Bespreken van onderzoeksresultaten
• Geven van een korte conclusie

Wij vragen om NAW-gegevens en een e-mailadres, de digitale vragenlijst dient voor de afspraak in te zijn gevuld. Zonder vooraf ingevulde vragenlijsten kan het zijn dat de afspraak geen doorgang kan vinden. Dan wordt de afspraak wel aan u in rekening gebracht.

Verdere informatie, zoals een routebeschrijving naar de vestiging naar keuze en wat u eventueel mee dient te nemen, wordt in de bevestiging aan u kenbaar gemaakt.