Keuringen

Bent u gezond?
Deze vraag wordt vaak gesteld. Soms door anderen, soms ook door u zelf. Bij De Arbodienst weten we raad met die vraag. Want wij verzorgen PAGO’s, PMO”s en diverse medische keuringen. In het algemeen onderscheiden we de volgende soorten keuringen:

Medische keuringen op basis van een wettelijke verplichting

Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of het uitoefenen van bepaalde functies is een medische keuring verplicht. Voordat u met de werkzaamheden start, vaak ook periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks en soms ook achteraf, als het werk is uitgevoerd. Voorbeelden zijn:

 • Keuringen voor chauffeurspas of rijbewijs
 • Aanstellingskeuring voor beroepen met bepaalde gezondheidsrisico’s
 • Duikerskeuringen
 • Brandweerkeuringen

Voor deze keuringen is precies voorgeschreven, wat er gekeurd en gerapporteerd moet worden.

Medische keuringen om gezondheidsrisico's op te sporen

Werkgevers willen graag dat hun medewerkers gezond en vitaal blijven. Ze zijn bovendien verantwoordelijk voor gezonde werkomstandigheden. Verzekeraars willen graag weten of hun klanten, voordat ze een verzekering of pensioen afsluiten, geen groot gezondheidsrisico vormen. Voor dit type vragen zijn diverse medische keuringen ontwikkeld, die door De Arbodienst vlot en deskundig worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn:

 • Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) / Preventief medisch onderzoek(PMO)
 • Verzekerings- en pensioenkeuringen
 • Gehooronderzoek
 • Beeldschermonderzoek (ogen)

PAGO/PMO

Het aanbieden van een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan uw werknemers is een wettelijke verplichting. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Inhoud PAGO

 • Biometrisch onderzoek
  Lengte en gewicht worden bepaald, de bloeddruk wordt gemeten en er wordt een onderzoek gedaan naar longfunctie, gehoor en gezichtsvermogen. Het bloed wordt onderzocht en bij werknemers ouder dan 40 jaar, wordt er ook een hartfilmpje gemaakt.
 • Vragenlijst
  Een uitnodiging voor een onderzoek gaat samen met een vragenlijst die thuis kan worden ingevuld. De bedrijfsarts neemt deze vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek door met de kandidaat.
 • Lichamelijk onderzoek
  De bedrijfsarts doet een lichamelijk onderzoek waarbij hij extra aandacht besteedt aan de specifieke gezondheidsrisico’s die een beroep met zich meebrengt. Daarnaast is leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken) een punt van aandacht. De bedrijfsarts kan ook vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Advies

De bedrijfsarts geeft een persoonlijk advies. De werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Als de bedrijfsarts gezondheidsproblemen constateert, kan hij de kandidaat uitnodigen voor een vervolgonderzoek of doorverwijzen naar huisarts of specialist.

Medische keuringen voor uzelf: leefstijl keuringen

Veel mensen willen zelf jaarlijks vaststellen hoe ze er qua gezondheid voorstaan. Vooral mensen met zware of belangrijke functies in het bedrijfs- of maatschappelijk leven, mensen die een hectisch bestaan leiden, topsporters en mensen, die heel bewust met hun gezondheid om willen gaan, kiezen voor een jaarlijkse check up, waarbij de vitale functies (hart en bloedsomloop, longen, spijsvertering, bloed, spieren, zenuwstelsel en zintuigen) in kaart worden gebracht en met de keuringsarts en eventueel een lifestyle coach worden besproken.

Alle keuringen bij De Arbodienst worden vlot en zonder wachttijden georganiseerd. De uitslag is in de regel aan het einde van de keuring beschikbaar en wordt dan ook direct nabesproken. De uitslagen worden als medisch geheim behandeld, dat wil zeggen dat de uitslag uitsluitend in algemene termen aan de opdrachtgever wordt doorgegeven en alleen als u daarvoor toestemming hebt verleend.