Inzet Gespreksbegeleider

Als werkgever kunt u te maken krijgen met verzuimdossiers die geen medische oorzaak hebben. Van sommige dossiers is onduidelijk waarom het re-integratieproces dreigt te stagneren of vastloopt maar er kan ook sprake zijn van een verschil van inzicht of een arbeidsconflict. U heeft dan te maken met conflictverzuim.

In een situatie waar sprake is van conflictverzuim kunt u de gespreksbegeleider inschakelen. De gespreksbegeleider biedt concrete handvatten en begeleiding om het re-integratietraject te mobiliseren. De gespreksbegeleider begeleidt op effectieve manier werkgever en werknemer door weerstand te signaleren en belemmerende factoren bespreekbaar te maken. Door met u en uw medewerker in gesprek te gaan en mogelijke scenario’s te exploreren, worden zorgen en wensen duidelijk. De gespreksbegeleider maakt een inventarisatie van onderliggende verzuimproblematiek, voorkomt medicalisatie en escalatie en mobiliseert zo het re-integratietraject.

De gespreksbegeleider is getraind om verschillende conflicthanteringsstijlen, mediation vaardigheden en interventietechnieken toe te passen en begeleidt u en uw medewerker naar een oplossingsgerichte aanpak door de juiste vragen te stellen en gevoelige kwesties te formuleren.

Uit de praktijk is gebleken dat er maximaal drie gesprekken nodig zijn om een bevredigend resultaat te behalen.


Wenst u onze gesprekbegeleider in te zetten?

Dan is de voorwaarde commitment van u en van uw medewerker.

De Arbodienst is van mening dat een re-integratietraject uitsluitend succesvol is als zowel werkgever als werknemer hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Om die reden is het consult een drie-gesprek tussen werknemer, werkgever en de gespreksbegeleider, overige deelnemers zijn niet toegestaan.

U kunt contact opnemen met onze sales afdeling voor een offerte

  • binnen drie werkdagen na uw aanvraag neemt onze gesprekbegeleider contact met u en uw medewerker op voor een telefonische intake
  • Het consult wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw getekende offerte ingepland
  • Bij voorkeur vindt het consult plaats op locatie van de werkgever
  • Op verzoek kan voor een alternatieve locatie worden gekozen. Kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de werkgever