Casemanager

De inzet van een casemanager naast een bedrijfsarts leidt in de praktijk tot een daling van de afname van het aantal spreekuren bij de bedrijfsarts, een daling van het verzuimpercentage en verhoging van de vaardigheden/competenties van de leidinggevenden.

Hieronder de voordelen van de inzet van een casemanager:

  • Voorkomen van spreekuren: de casemanager kan de leidinggevende helpen in het maken van de juiste beoordeling. In een verzuimgesprek wordt duidelijk of er überhaupt een noodzaak is tot het inschakelen van de bedrijfsarts. Wanneer de verzuimmelding van de werknemer in de ogen van de leidinggevende plausibel is, en de inschatting is dat een werknemer binnen afzienbare periode op kan bouwen tot volledig herstel is de inzet van een bedrijfsarts vaak niet nodig.
  • Betere terugkoppelingen krijgen: de casemanager ondersteunt uw leidinggevenden om tot een gerichte vraagstelling aan de bedrijfsarts te komen. Hoe gerichter de vraagstelling is, des te specifieker de antwoorden. En dus een hogere kwaliteit van de terugkoppeling.
  • Vergroten vaardigheden leidinggevenden: doordat de casemanager  de leidinggevenden coacht, krijgen deze direct concrete handvatten aangereikt in het sturen op het verzuimgedrag van de medewerker. Dit vergroot de vaardigheden van de leidinggevenden en zorgt er tevens voor dat de leidinggevenden niet alleen op papier verantwoordelijk zijn, maar zich dat ook voelen en zich er naar gaan gedragen. De coaching is geschikt voor alle leidinggevenden ongeacht hoe lang zij al leidinggevende zijn. De casemanager sluit aan op het niveau van de leidinggevende.