Duurzame inzetbaarheid – ArboDay

In plaats van (alleen) het terugdringen van het verzuim en daarmee samenhangende acties, ligt onze focus op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De Arbodienst kan u op dit vlak van dienst zijn met:

Platform Duurzame Inzetbaarheid ArboDay

De Arbodienst is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Het NPDI verbindt organisaties, coaches en adviseurs die kennis delen en ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid.

De Arbodienst heeft voor aangesloten werkgevers en werknemers een digitaal platform Duurzame inzetbaarheid ontwikkeld met als naam ArboDay. Optioneel kan de werknemer gebruik maken van een inzetbaarheidscoach en beschikbare interventies bij De Arbodienst, de werkgever of zorgverzekeraar. Het doel is dat werknemers handvatten krijgen die nodig zijn om nu en in de toekomst gezond, energiek en met plezier te werken!

Bedrijfsscan

De bedrijfsscan bestaat uit een digitale vragenlijst over Duurzame inzetbaarheid. Met de scan kan een bedrijf zich screenen op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX)

Een door TNO gevalideerde digitale vragenlijst waarmee werknemers een inzetbaarheidsprofiel kunnen opmaken.

Verdiepende scans

Modules als: Gezond leven, Gezond werken, Loopbaan & Ontwikkeling en Arbeidsvoorwaarden.

Interventies

Werkgevers kunnen op maat (bestaande en reeds beschikbare) interventies toevoegen aan hun eigen portaal of los van het portaal aanbieden als vervolg op de DIX.

Online coaching

Individuele trajecten begeleid door een leefstijlcoach of inzetbaarheidsadviseur.

KOBA-DI tool

Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.

De leefstijlcoach

De Leefstijlcoach begeleidt medewerkers die graag een gezondere leefstijl willen en hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De leefstijlcoach kijkt naar de mens als geheel en gaat op zoek naar de intrinsieke motivatie van de cliënt om leefstijl veranderingen aan te pakken. De individuele begeleiding door de leefstijlcoach is gericht op de BRAVO factoren: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning.

Lichamelijke- en geestelijke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Klachten als somberheid, angst en vermoeidheid zijn voor veel mensen redenen om niet te gaan sporten, ongezond te eten en te drinken, en om niet onder de mensen te komen. Vaak leidt dit tot een neerwaartse spiraal, waarbij ook de conditie en de weerstand tegen psychische en lichamelijke problemen afneemt. Een gezond leefpatroon werkt dus niet alleen preventief tegen overgewicht, ondervoeding, hart- en vaatziekten, diabetes en bijvoorbeeld kanker; het geeft ook een groter gevoel van fitheid en eigenwaarde. Het bevordert de vitaliteit van de medewerker en daarmee ook zijn duurzame inzetbaarheid.

BRAVO & Vitaliteitsplein

Een nieuw product van De Arbodienst is het Vitaliteitsplein. Het is letterlijk een plein met stands en workshops. Het “Vitaliteitsplein” kan uit een dag of meerdere dagen bestaan, met iedere dag van de week een ander thema rond het BRAVO-principe:

  • meer Bewegen
  • stoppen met Roken
  • matig met Alcohol
  • gezonde Voeding
  • voldoende Ontspanning

De thema’s voor het Vitaliteitsplein zijn divers. Het is de bedoeling om medewerkers te stimuleren, motiveren en alternatieven en eyeopeners te bieden. Interactiviteit en actieve participatie zijn sleutelbegrippen. Het is een ‘fysiek’ plein, bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant. Hier is ruimte voor ontmoeting en staan stands met o.a. informatie over stoppen met roken, de Hartstichting met informatie over gezonde voeding, en eventueel sportclubs uit de omgeving die demonstraties geven van leuke (minder alledaagse) sporten.

Check-up

Werknemers kunnen verschillende onderzoeken laten verrichten:

  • Health Check (cholesterol, BMI, bloedsuiker)
  • Fitheidstest (conditie meten)
  • Vitaliteitsscan (enquête)

Na drie maanden of een half jaar kunnen de bovengenoemde checks worden herhaald en kan er worden gekeken naar wat er daadwerkelijk is veranderd. Dit werkt over het algemeen erg motiverend!

Onze professionals

De bedrijfsarts en de leefstijlcoach zijn eventueel beschikbaar voor individuele vragen. Werknemers kunnen zonder afspraak bij de bedrijfsarts binnenlopen. Naar behoefte kunnen we ook een arbo-adviseur beschikbaar stellen, om bijvoorbeeld de werkplek te onderzoeken. Verder kunnen werknemers hun persoonlijke vitaliteitsplan opstellen, bijvoorbeeld met de leefstijlcoach.

Workshops

Het Vitaliteitsplein heeft geen vaste inhoud en vorm. Samen met onze opdrachtgevers bepalen we hoe plein wordt ingericht. Naast de hiervoor beschreven adviseurs kunnen wij een luchtige aanvulling verzorgen in de vorm van workshops als: ‘Lekker Gezond Koken’, Stoelmassage, Mindfulness en ‘Leven in balans’. Alle activiteiten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van onze opdrachtgevers.