Bezwaar en beroep

De Arbodienst biedt de volgende diensten aan:

  • Bezwaarschrift opstellen
    Beslissingen van het UWV kunnen bedrijven financieel fors benadelen. Voorbeelden zijn een loondoorbetalingsverplichting van een jaar voor een langdurig arbeidsongeschikte medewerker of een WIA-beoordeling waardoor verzekeringspremies aanzienlijk worden verhoogd.

    U kunt De Arbodienst inschakelen om door een senior arts om een kwalitatief hoogwaardig bezwaarschrift op te laten stellen. De senior arts zal zijn uiterste best doen om de loondoorbetalingsverplichting terug te draaien. De Arbodienst kan echter geen garantie geven wat betreft de beslissing die het UWV gaat nemen naar aanleiding van het bezwaarschrift.

    De prijs voor het opstellen van een bezwaarschrift is € 895,- exclusief 21% BTW voor klanten van De Arbodienst. Dit is inclusief de voorbereiding (lezen van het dossier) en het opstellen van een inhoudelijk bezwaarschrift. Het bezwaarschrift zal rechtstreeks naar het UWV worden verzonden door De Arbodienst. Bovenstaande prijs is exclusief het eventueel opvragen van (medische) informatie en het bijwonen van een eventuele hoorzitting. Indien u niet bij De Arbodienst bent aangesloten geldt het uurtarief van een senior bedrijfsarts van € 185,-.

  • Het bedrijf vertegenwoordigen tijdens een hoorzitting
    Na het opstellen van het bezwaarschrift kan de senior arts uw bedrijf vertegenwoordigen bij de hoorzitting. Voor het bijwonen van een hoorzitting geldt het uurtarief van een senior arts van € 185,-.