Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige van De Arbodienst kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren in het kader van de re-integratie van een verzuimende medewerker.

Wanneer?

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek relevant?

 • Bij arbeidsongeschiktheid voor eigen werk;
 • Zodra er mogelijkheden zijn voor (passend) werk;
 • Bij onduidelijkheid in welke functie er gere-integreerd kan worden/ passende functies duiden;
 • Wanneer er behoefte is aan advies of er een tweede spoor traject ingezet moet worden.
Over het onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is het eigen werk passend?
 • Is het eigen werk passend te maken?
 • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
 • Is er ander werk bij de eigen werkgever dat passend te maken is?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Dossieronderzoek (voorbereiding);
 • Gesprek met de werkgever over de situatie van hetbedrijf en de functie van de betrokken werknemer;
 • Eventueel onderzoek van de werkplek van de betrokken werknemer;
 • Gesprek met de betrokken werknemer;
 • Afrondend gesprek (telefonisch) om de vervolgstappen te bespreken;
 • Rapportage, advies en vervolgacties.

Voorbereiding
  • Ter voorbereiding op het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangt de arbeidsdeskundige de volgende informatie:

 

 • Een korte omschrijving (paar zinnen) van de bedrijfsactiviteiten, ontstaansgeschiedenis en bedrijfsvisie;
 • Een actueel organogram;
 • De voorkomende functiebeschrijvingen;
 • Een duiding van het vereiste opleidings- niveau per functie;
 • Het aantal werknemers per functie;
 • Eventueel openstaande vacatures;
 • Een beschrijving van de functie van de betrokken werknemer (bedongen arbeid);
 • Een overzicht van het arbeids- en opleidingsverleden (Curriculum Vitae) van de betrokken werknemer.
Uitvoering

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Inverzo. Binnen paraDIGMA groep is Inverzo expert op het gebied van (preventieve) arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaarde advies en sociaal medisch advies.
Meer informatie leest u op de website van Inverzo