Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige van De Arbodienst kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren in het kader van de re-integratie van een verzuimende medewerker.

Wanneer?

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek relevant?

 • Bij arbeidsongeschiktheid voor eigen werk;
 • Zodra er mogelijkheden zijn voor (passend) werk;
 • Bij onduidelijkheid in welke functie er gere-integreerd kan worden/ passende functies duiden;
 • Wanneer er behoefte is aan advies of er een tweede spoor traject ingezet moet worden.
Over het onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is het eigen werk passend?
 • Is het eigen werk passend te maken?
 • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
 • Is er ander werk bij de eigen werkgever dat passend te maken is?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Dossieronderzoek (voorbereiding);
 • Gesprek met de werkgever over de situatie van hetbedrijf en de functie van de betrokken werknemer;
 • Eventueel onderzoek van de werkplek van de betrokken werknemer;
 • Gesprek met de betrokken werknemer;
 • Afrondend gesprek (telefonisch) om de vervolgstappen te bespreken;
 • Rapportage, advies en vervolgacties.

Voorbereiding
  Ter voorbereiding op het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangt de arbeidsdeskundige de volgende informatie:

 • Een korte omschrijving (paar zinnen) van de bedrijfsactiviteiten, ontstaansgeschiedenis en bedrijfsvisie;
 • Een actueel organogram;
 • De voorkomende functiebeschrijvingen;
 • Een duiding van het vereiste opleidings- niveau per functie;
 • Het aantal werknemers per functie;
 • Eventueel openstaande vacatures;
 • Een beschrijving van de functie van de betrokken werknemer (bedongen arbeid);
 • Een overzicht van het arbeids- en opleidingsverleden (Curriculum Vitae) van de betrokken werknemer.
Uitvoering
 • Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige.
 • De gesprekken in het kader van het arbeidsdeskundig onderzoek vinden plaats op de locatie van het bedrijf.
 • Neem contact op met De Arbodienst voor een offerte voor een arbeidsdeskundig onderzoek.