Arbeids- en organisatieadvies

De Arbodienst kan u adviseren en ondersteunen om het eigen regiemodel in uw organisatie te implementeren. De eerste stap in dit proces is het uitvoeren van een organisatie-analyse.

Organisatie-analyse

Een organisatie-analyse is een instrument waarbij er een analyse op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim wordt gedaan. De Arbodienst kijkt waar uw organisatie staat aan de hand van:

  • Een documentenstudie (kwaliteitshandboek, arbo- en verzuimbeleid, RI&E, PAGO’s, re-integratiedossiers, etc.);
  • Een analyse van de personeels- en verzuimcijfers (percentage, meldingsfrequentie, personeelsverloop, personeelsopbouw);
  • Gesprekken met sleutelfiguren (interviews met directie/MT, P&O en de OR).

Bij de analyse zullen ook de bedrijfsarts (voor de dossierstudie) en de hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist (voor de RI&E en arbobeleid) worden betrokken.

Resultaat

Uit de korte organisatie-analyse volgt een plan van aanpak dat we in overleg met u opstellen. Er wordt met u besproken waar u als organisatie naar toe wilt op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim, welke visie u daarop heeft en hoe wij u als arbodienst daarin verder zouden kunnen ondersteunen. De aanpak van frequent verzuim of het verzuimbeleid zijn daar voorbeelden van. We bespreken met u wanneer welke acties worden ingezet, wie deze acties gaat uitvoeren. Het adviesrapport en het plan van aanpak zal de leidraad worden om de verdere ontwikkeling naar eigen regie uit te voeren.

  • Het opleveren van een adviesrapport met inzicht in welke fase uw organisatie zich bevindt binnen het eigen regiemodel.
Uitvoering
  • De organisatie-analyse wordt uitgevoerd door een senior arbeids- en organisatiedeskundige die ervaring heeft met het implementeren van het eigen regiemodel in organisaties.
Locatie, duur & prijs
  • De organisatie-analyse wordt in-company uitgevoerd. Neem contact op met De Arbodienst voor een maatwerk offerte.