Nieuws

Privacy

AVG & verwerkersovereenkomst

U vraagt zich als klant van De Arbodienst af of u met De Arbodienst een verwerkersovereenkomst moeten sluiten. Die vraag is het gevolg van het feit dat werkgevers denken en/of van mening zijn dat zij als ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerkingsverantwoordeli...
Lees verder
Alles over de vernieuwde Arbowet

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

De Arbowet is gewijzigd. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor h...
Lees verder