Klachtenprocedure

Iedereen die bij het werk van De Arbodienst betrokken raakt en op een of andere wijze ontevreden is, kan een klacht indienen. Degene die een klacht indient, wordt hierna ‘indiener’ genoemd. De klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening (prestaties, adviezen, beslissingen) of op het gedrag
van een of meer medewerkers van De Arbodienst of via ons ingeschakelde medewerkers.

Iedere medewerker van De Arbodienst kan dus de ontvanger van een klacht zijn. In het geval van een klacht zal de betreffende medewerker eerst zelf proberen de klacht weg te nemen en/of het achterliggende probleem op te lossen. Indien dit niet voldoende is, zal de medewerker wijzen op de
mogelijkheid om bij De Arbodienst een klacht in te dienen.

Klachten kunnen op de volgende wijzen worden ingediend:

Via onze website:

https://www.de-arbodienst.nl/contact/klacht/

Schriftelijk per post

De Arbodienst
T.a.v. de directie
Rigastraat 4
1531 BV Wormer

Schriftelijk per E-mail: 

klachten@de-arbodienst.nl

Klachten

Wanneer iemand probeert een klacht telefonisch of mondeling te melden, wordt aan hem/haar gevraagd deze schriftelijk te verwoorden. Als een klacht schriftelijk binnenkomt wordt deze meteen naar de directeur gebracht of gemaild. De klacht wordt geregistreerd in het klachtenoverzicht van het betreffende jaar.

De indiener van de klacht krijgt binnen vijf werkdagen een ontvangstbericht, waarin tevens staat aangegeven, hoe de klacht zal worden behandeld en hoe lang de afhandeling van de klacht vermoedelijk zal duren.

Een goede en vlotte afhandeling van de klachten zijn voor De Arbodienst uiterst belangrijk. De volledige werkwijze kunt u lezen in de klachtenprocedure.