Geaccrediteerde scholing ERD Ziektewet

Datum: donderdag 8 maart 2018
Tijd: van 15.00 tot 20.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht (details volgen)

Het programma ziet er nu als volgt uit:

15.00 – 15.30 uur: inloop
15.30 – 15.45 uur: welkomstwoord (door De Arbodienst)
15.45 – 17.15 uur: over de Ziektewet (door Mr. Paul ter Wal)

  • Wet- en regelgeving ERD ZW
  • Rollen, taken, bevoegdheden Ziektewet proces
  • Protocol Ziekteverzuimreglement en de praktijk
  • Inzet providers
  • Privacy binnen ERD ZW

17.15 – 17.30 uur: pauze
17.30 – 18.00 uur: een casus uit de praktijk (door FlexCom4)
18.10 – 18.30 uur: en kijkje achter de achter de schermen, do’s en don’ts ERD ZW  (door een staf-arbeidsdeskundige van het UWV)
18.30 uur: afsluiting hapje en drankje

* de bijeenkomst heeft een verplichtend karakter en wordt voorgedragen voor accreditatie voor PE-/scholingspunten.

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier aan de rechterkant van deze pagina in. De deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos voor basisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die in het kader van de Ziektewet dienstverlening uitvoeren voor De Arbodienst.