Compliment of klacht

Iedereen die bij het werk van De Arbodienst betrokken raakt en op een of andere wijze heel tevreden of juist niet tevreden is, kan daarover een compliment of klacht indienen. Degene die een compliment of klacht indient, wordt hierna ‘indiener’ genoemd. De klacht of het compliment kan betrekking hebben op onze dienstverlening (prestaties, adviezen, beslissingen) of op het gedrag van een of meer medewerkers van De Arbodienst of via ons ingeschakelde medewerkers.

Iedere medewerker van De Arbodienst kan dus de ontvanger van een klacht of compliment zijn. In het geval van een klacht zal de betreffende medewerker eerst zelf proberen de klacht weg te nemen en/of het achterliggende probleem op te lossen. Indien dit niet voldoende is, zal de medewerker wijzen op de mogelijkheid om bij De Arbodienst een klacht in te dienen.

Klachten en complimenten kunnen op de volgende wijze worden ingediend:

Via onze website:

http://www.de-arbodienst.nl/contact/klacht-of-compliment/

Schriftelijk per post

De Arbodienst
T.a.v. de directie
Rigastraat 4
1531 BV Wormer

Schriftelijk per E-mail: 

klachten@de-arbodienst.nl

Complimenten

Complimenten worden door de directeur afgehandeld door de indiener te bedanken en de betreffende collegae en/of afdeling en in het zonnetje te zetten. De manager wordt ook op de hoogte gesteld van het compliment.

Klachten

Wanneer iemand probeert een klacht telefonisch of mondeling te melden, wordt aan hem/haar gevraagd deze schriftelijk te verwoorden. Als een klacht schriftelijk binnenkomt wordt deze meteen naar de directeur gebracht of gemaild. De klacht wordt geregistreerd in het klachtenoverzicht van het betreffende jaar.

De indiener van de klacht krijgt binnen vijf werkdagen een ontvangstbericht, waarin tevens staat aangegeven, hoe de klacht zal worden behandeld en hoe lang de afhandeling van de klacht vermoedelijk zal duren.

Een goede en vlotte afhandeling van de klachten zijn voor De Arbodienst uiterst belangrijk. De volledige werkwijze kunt u lezen in het klachtenreglement wat u hieronder kunt downloaden.

klachtenprocedure