De Arbodienst als label bij de paraDIGMA Groep

Afgelopen december hebben we middels een persbericht bekendgemaakt dat arbodienstverleners BlijWerkt en De Arbodienst onderdeel zijn geworden van paraDIGMA groep.

Met trots laten wij u weten dat De Arbodienst per 1 november 2020 samengaat met de arbodiensten BlijWerkt en Argo Advies. Dit betekent een nieuw logo, een nieuwe website, maar vooral een nieuwe en unieke denk- en werkwijze! Wel blijft de naam die u gewend bent: De Arbodienst. Deze samenwerking biedt u een breed pakket aan dienstverlening, waarbij een integrale aanpak en persoonlijke benadering centraal staan.

Waarom De Arbodienst?

De Arbodienst is ontstaan uit een samenwerking tussen De Arbodienst, Argo Advies en BlijWerkt. Deze organisaties vormen nu samen één arbodienstverlener binnen paraDIGMA groep; een groep van samenwerkende organisaties met expertise op alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid. Met deze verbrede dienstverlening kunnen wij u, als klant, nog beter van dienst zijn. Voor u betekent deze samenwerking het volgende:

Direct deskundige ondersteuning

Wanneer uw medewerker onverhoopt in het verzuim terecht komt, is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met professionele en volledige begeleiding. Wij bieden kwalitatief hoogstaande, snelle en flexibele dienstverlening.

Verbreding van expertise en op maat gerichte service

De Arbodienst werkt nauw samen met de partners binnen paraDIGMA groep, zoals PSION (psychische interventies), Optios (re-integratietrajecten), NiDi Bedrijfsopleidingen (opleidingen), Resolu (bezwaar en beroep, WGA,- en ziektewetbegeleiding), getFIT (vitaliteitsprogramma’s) en Inverzo (arbeidsdeskundige onderzoeken). Hierdoor heeft u alle expertise op het gebied van verzuim, vitaliteit, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid binnen handbereik!

Korte communicatielijnen en de regie te allen tijde binnenshuis

Bij De Arbodienst zijn de communicatielijnen kort. Dit betekent dat we werken met multidisciplinaire teams van Adviseurs Arbeid en Gezondheid (AAG), (bedrijfs-)artsen, Praktijkondersteuners Bedrijfsartsen (POB) en Arboverpleegkundigen (AVK). Indien gewenst, kunnen wij snel schakelen met andere experts vanuit onze partners (labels) binnen paraDIGMA groep, zoals psychologen of re-integratiedeskundigen. Dit betekent dat wij te allen tijde samen met u de regie behouden in het verzuim en re-integratieproces en de begeleiding zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. Dat is niet alleen fijn voor u, maar ook voor uw medewerker.

Wij zijn zichtbaar in de organisatie aanwezig

Onze aanpak typeert zich doordat wij graag zichtbaar op uw locatie aanwezig zijn. Dit doen wij zodat wij uw organisatie en uw medewerkers écht leren kennen en een optimale invulling kunnen geven aan onze dienstverlening.

Een gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar verzuimregistratie- en communicatiesysteem

Als het gaat over verzuim en re-integratie, wilt u goed en volledig zicht hebben op alle gemaakte afspraken en benodigde acties. Daarom werken we met een gebruiksvriendelijk en vooral betrouwbaar en veilig verzuimregistratie- en communicatiesysteem: paraDIGMA-Online. Dit systeem is voor ons ontwikkeld door softwareleverancier Visma. In dit systeem worden alle acties voor het registreren en opvolgen van verzuim overzichtelijk vastgelegd.

Een nieuwe naam; een nieuwe website!

Een nieuwe organisatie vraagt natuurlijk ook om een nieuwe website! Vanaf 1 november 2020 presenteren wij u onze vernieuwde website, met het vertrouwde adres: www.dearbodienst.nl. Op deze datum lanceren wij tevens ons nieuwe logo!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over De Arbodienst en onze denk- en werkwijze? Bekijk dan onze flyer van de vernieuwde De Arbodienst.

Wij stellen het op prijs als u uw medewerkers op de hoogte brengt van deze wijziging.

Wij hopen u (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd. We kijken uit naar een mooie voortzetting van de samenwerking! Samen met u maken wij werk van vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van uw medewerkers. Met als resultaat: minder verzuim, meer werkplezier en duurzame en hogere arbeidsproductiviteit. Voor nu en voor later.