Corona Update – 22 april 2020

Maatregelen blijven ook na 28 april

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben op dinsdag 21 april 2020, een persconferentie gegeven en daarin aangekondigd dat vanaf 28 april 2020 nog altijd maatregelen van kracht zullen zijn.

De paraDIGMA groep en De Arbodienst kunnen de dienstverlening voortzetten, al zullen de meeste afspraken via telefoon of video-bellen verlopen. Voor de collega’s die op onze locaties werken en voor afspraken met klanten die op die locaties gehouden worden, gaan wij de kantoorpanden zo veel mogelijk aanpassen aan de maatregelen.

 • We blijven 1,5 meter afstand van elkaar. Tafels en stoelen zullen op afstand van elkaar worden neergezet.
 • We geven geen handen.
 • Op de voordeur komt een duidelijk formulier met de richtlijnen en de regels voor dat pand.
 • Er komt bij de ingang en de keukens/kantines een desinfecteer station: een tafel met desinfecteergel, papieren doekjes en prullenbak.
 • Bij balies komt een markering op de grond zodat de 1,5 meter afstand zichtbaar wordt

Vanaf dinsdag 28 april :

Algemeen

 • Voor het eventueel versoepelen van de maatregelen is een zogenoemde ‘transitiestrategie’ opgesteld, waarin de gevolgen worden afgewogen als de maatregelen worden versoepeld. Deze transitiestrategie heeft als doel de voortgang van de uitbraak te controleren, kwetsbare personen te beschermen en de negatieve gevolgen voor de zorg en de maatschappij te beperken. Dit beleid zal naar verwachting voortgezet moeten worden, totdat er een preventief vaccin is dat bescherming biedt tegen het coronavirus of tot de behandelmogelijkheden van de infectie dusdanig verbeteren dat minder of kortere ziekenhuisopnames nodig zijn en er meer doorstroming en minder belasting van de IC’s optreedt. De verwachting is nu dat het nog minstens een jaar en mogelijk langer zal duren tot dat het geval is.
 • Het is van groot belang dat de afgesproken maatregelen opgevolgd blijven worden. Mochten maatregelen te snel losgelaten worden of onvoldoende worden opgevolgd, dan kan het noodzakelijk zijn opnieuw verregaande maatregelen te nemen om de epidemie weer onder controle te krijgen.

Maatregelen

 • Het blijft essentieel dat de algemene hygiënevoorschriften naast de 1,5 meter afstand, gehanteerd worden en dat mensen met klachten thuisblijven, totdat zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of een test uitwijst dat zij geen COVID-19 hebben. Dit geldt ook voor mensen met lichte klachten. Ook huisgenoten van mensen met koorts blijven thuis.
 • Men schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is. De basisscholen gaan verspreid open; niet alle klassen zijn tegelijk aanwezig. Kinderopvang en speciaal onderwijs gaat wel gelijk volledig open.
 • Men vraagt het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden om 1 maand na de heropening van de basisscholen en de kinderopvang, fysiek onderwijs op te starten, mits zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan. Het fysiek onderwijs dient zo ingericht te worden dat de 1,5 meter afstand geborgd kan worden.
 • Men schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met toestaan van georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht mogelijk; de 1,5 meter afstand hoeft niet gehanteerd te worden. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar mogen eveneens trainen, maar dan wel met 1,5 m afstand.
 • Men adviseert de bezoekregeling in de verpleeghuizen en ouderenzorg op dit moment nog niet aan te passen.
 • Contactberoepen (kapper, nagelstudio’s, massagesalons) blijven verboden om uitgeoefend te worden. Dit geldt tot minimaal 20 mei 2020.
 • Men schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert. Omdat men niet verwacht dat dit op korte termijn verandert, is het verbod op evenementen verlengd tot 1 september 2020.

Bestaande maatregelen verlengd tot 20 mei

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Geen handen geven.
 • Vermijd het openbaar vervoer en andere openbare ruimtes.
 • Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts: thuisblijven! Neem contact op met de huisarts als de klachten (met name koorts) erger worden.
 • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht blijven verboden tot 1 september 2020.
 • Groepsvorming is verboden. Wie met drie of meer mensen niet op 1,5 meter uit elkaar blijft, kan problemen krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering; gezinnen mogen nog wel samen naar buiten. 
 • Als één gezinslid of huisgenoot koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven, mits een van de huisgenoten een vitaal beroep heeft.
 • Als je kunt thuiswerken: doe dit dan! Ook hier geldt de regel van 1,5 meter afstand en dat er sprake is van groepsvorming bij meer dan 3 personen.
 • Alle horeca blijven dicht.
 • Zorgmedewerkers met klachten die niet in ziekenhuizen werken, kunnen ook getest worden op het coronavirus. Datzelfde geldt voor personeel met klachten werkzaam binnen het onderwijs en kinderopvang.

Categorieën