Corona Update – 24 maart 2020

Aanvullende maatregelen

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben op maandag 23 maart, een persconferentie gegeven. Naast alle bestaande maatregelen zijn de volgende aanvullende maatregelen ingegaan.

 • Alle samenkomsten worden tot 1 juni verboden waarbij de bovengrens tot 100 personen verdwijnt.
 • De regels voor groepsvorming worden aangescherpt. Wie met drie of meer mensen niet op 1,5 meter uit elkaar blijft kan problemen krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering, gezinnen mogen nog wel samen naar buiten.
 • Winkels moeten een scherp deurbeleid voeren.
 • Burgemeesters kunnen optreden tegen winkels die zich niet houden aan de regels en tegen groepsvorming.
 • Als één gezinslid koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven.
 • Kinderen mogen nog wel met elkaar buitenspelen maar volwassenen moeten zo min mogelijk naar buiten.
 • Contactberoepen (kappers, nagelstudio’s) krijgen het dringende advies om te sluiten.
 • Als je kunt thuiswerken: doe dit dan! Ook hier geldt de regel van 1,5 meter afstand en dat er sprake is van groepsvorming bij meer dan 3 personen.
 • Rond 6 april valt de beslissing of de scholen langer dicht moeten blijven.

Een overzicht van de eerder afgekondigde maatregelen:

 • Alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland blijven dicht tot en met 6 april.
 • Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld zodat ze aan het werk kunnen blijven.
 • Alle horeca en sportclubs blijven dicht tot en met 6 april.
 • Houdt tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Geen handen geven.
 • Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts: thuisblijven.
 • Vermijd het openbaar vervoer en andere openbare ruimtes. Neem contact op met de huisarts als de klachten erger worden.

Zie ook de website van de Rijksoverheid voor uitgebreidere toelichting op de genomen maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Ten aanzien van het thuisblijven als je gezinsleden met koorts hebt: mensen die in cruciale beroepen en vitale processen werken zijn hiervan uitgezonderd tenzij zij zelf ziek worden. Over cruciale beroepen en vitale processen heeft de Rijksoverheid ook een uitgebreidere toelichting gemaakt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

In quarantaine is geen verzuim!

Het is het van belang om onderscheid te maken tussen het daadwerkelijk niet kunnen werken ten gevolge van ziekte of het thuis zitten vanwege de voorschriften van het RIVM / Rijksoverheid.
In het eerste geval hebben werknemers recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Indien de werkgever hiervoor verzekerd is, zal de verzekeringsmaatschappij dan ook uitkeren. Zit men echter thuis naar aanleiding van de voorschriften van het RIVM / Rijksoverheid, dan is dat geen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. In dat geval is er dus ook geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, er is immers geen sprake van ziekte.

KvK Coronaloket
De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen.

* Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor al uw ondernemers­vragen.

* Op de speciale pagina staat veel informatie: https://www.kvk.nl/corona/

* Of bekijk direct de veelgestelde ondernemersvragen: https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

* Of download deze handige wegwijzer maatregelen ondernemers (pdf)

Categorieën