Corona Update – 23 maart 2020

In quarantaine is geen verzuim!

Bij De Arbodienst zien we een flinke toename in verzuimmeldingen en daarom willen wij werkgevers graag wijzen op het feit dat het preventief thuisblijven van werknemers niet gemeld mag worden als verzuim.

Het is het van belang om onderscheid te maken tussen het daadwerkelijk niet kunnen werken ten gevolge van ziekte of het thuis zitten vanwege de voorschriften van het RIVM / Rijksoverheid.

In het eerste geval hebben werknemers recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Indien de werkgever hiervoor verzekerd is, zal de verzekeringsmaatschappij dan ook uitkeren.
Zit men thuis naar aanleiding van de voorschriften van het RIVM / Rijksoverheid, dan is dat geen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. In dat geval is er dus ook geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, er is immers geen sprake van ziekte.

Er dient dan ook geen verzuimmelding te worden gedaan voor deze medewerker in quarantaine, de verzekeringsmaatschappij dekt dit risico niet en keert alleen uit indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. De werkgever is verplicht het loon door te betalen. De overheid is bezig met maatregelen om werkgevers te compenseren voor het feit dat werknemers verplicht werkloos thuis zitten.

KvK Coronaloket

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen.

* Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor al uw ondernemers­vragen.

* Op de speciale pagina staat veel informatie: https://www.kvk.nl/corona/

* Of bekijk direct de veelgestelde ondernemersvragen: https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

* Of download deze handige wegwijzer maatregelen ondernemers (pdf)

Categorieën