Aansluiten bij De Arbodienst

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Indien u kiest voor De Arbodienst, bent u verzekerd van een Basiscontract Arbodienstverlening waarin de volgende wettelijk verplichte zaken worden geregeld en overeengekomen:

 1. Advisering preventieve maatregelen;
 2. Wettelijk recht op een second opinion;
 3. Vrije toegang werkplek;
 4. Open spreekuur voor Werknemers;
 5. Samenwerking Preventiemedewerker en/of MedezeggenschapsOrgaan;
 6. Melden van klachten;
 7. Melden van beroepsziekten.

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

REA Desk Basis pakket voor € 49,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

 • Volledige verzuimbegeleiding van een Casemanager Taakdelegatie ongeacht de duur en frequentie van de verzuimdossiers (maximaal 104 weken)
 • Landelijke dekking
 • Alle betrokkenen werken in hetzelfde verzuimregistratiesysteem
 • Korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • Vraagbaak voor arbozaken en wet- en regelgeving
 • Poortwachterproof
 • Coaching en inhoudelijke advisering van het management

REA Desk Basis pakket met triage vanaf € 75,00 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

 • Triage dienstverlening door Casemanager Taakdelegatie

Het REA Desk Basis pakket met triage kunt u afsluiten vanaf 100 medewerkers.

REA Desk Totaal pakket voor € 125,00 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

 • De verzuimbegeleidingsspreekuren door artsen van De Arbodienst
 • Het eerste consult met de arts vindt bij voorkeur plaats op locatie van de werkgever, inclusief het opstellen van de probleemanalyse

Het REA Desk Totaal pakket kunt u afsluiten vanaf 10 medewerkers.

Alle pakketten zijn exclusief:

 • spoedbezoeken (binnen 24 uur) op initiatief van de werkgever
 • open spreekuren
 • second opinions
 • werkplekbezoeken