Aansluiten bij De Arbodienst

Met een aansluiting bij de Re-integratie En Arbeid Desk (REA Desk) van De Arbodienst bent u verzekerd van deskundige ondersteuning van een vaste casemanager.

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

REA Desk Basis pakket voor € 39,- per medewerker per jaar (exclusief BTW)

 • alle ondersteuning van een vaste casemanager, ongeacht de duur en frequentie van de verzuimbegeleiding (maximaal 104 weken)
 • 24/7 toegang en gebruik van het verzuimregistratiesysteem Xpert Suite
 • poortwachterproof
 • korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • vraagbaak voor arbozaken en wetgeving
 • branchespecifieke kennis
 • landelijke dekking
 • REA Desk Totaal pakket voor € 110,- per medewerker per jaar (exclusief BTW)

  Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

  • de verzuimbegeleidingsspreekuren door artsen van De Arbodienst
  • het eerste consult met de arts vindt altijd plaats op locatie van de werkgever, inclusief het opstellen van de probleemanalyse

  Het REA Desk Totaal pakket kunt u afsluiten vanaf 10 medewerkers.

  Alle pakketten zijn exclusief:

  • spoedbezoeken (binnen 24 uur) op initiatief van de werkgever
  • open spreekuren
  • second opinions
  • werkplekbezoeken in het kader van de verzuimbegeleiding

  Wat zijn de voordelen van een arts op locatie?

  • Geen productieverlies omdat uw werknemers niet onder werktijd naar een kantoor van De Arbodienst hoeven te reizen.
  • Uw werknemer blijft betrokken bij de organisatie en collega’s.
  • De arts is bekend met de werkplek, werkomstandigheden en re-integratiemogelijkheden.
  • De arts krijgt inzicht in overkoepelende verzuimproblematiek.
  • U kunt vóór elk spreekuur het verzuimdossier met de arts bespreken.
  • De arts kan u gemakkelijk uitnodigen voor een driegesprek (werkgever, werknemer en arts).
  • De arts geeft de werkgever na het spreekuur een persoonlijke terugkoppeling.