Aansluiten bij De Arbodienst

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Indien u kiest voor De Arbodienst, bent u verzekerd van een Basiscontract Arbodienstverlening waarin de volgende wettelijk verplichte zaken worden geregeld en overeengekomen:

 1. Advisering preventieve maatregelen;
 2. Wettelijk recht op een second opinion;
 3. Vrije toegang werkplek;
 4. Open spreekuur voor Werknemers;
 5. Samenwerking Preventiemedewerker en/of MedezeggenschapsOrgaan;
 6. Melden van klachten;
 7. Melden van beroepsziekten.

REA Desk Totaal pakket
voor € 125,00 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

 • Volledige verzuimbegeleiding van een Casemanager Taakdelegatie ongeacht de duur en frequentie van de verzuimdossiers (maximaal 104 weken)
 • Landelijke dekking
 • Alle betrokkenen werken in hetzelfde verzuimregistratiesysteem Xpert Suite
 • Korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • Vraagbaak voor arbozaken en wet- en regelgeving
 • Poortwachterproof
 • De verzuimbegeleidingsspreekuren door artsen van De Arbodienst
 • Het eerste consult met de arts vindt bij voorkeur plaats op locatie van de werkgever, inclusief het opstellen van de probleemanalyse

Dit is exclusief:

 • spoedbezoeken (binnen 24 uur) op initiatief van de werkgever
 • open spreekuren
 • second opinions
 • werkplekbezoeken