Aansluiten bij De Arbodienst

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Indien u kiest voor De Arbodienst, bent u verzekerd van een Basiscontract Arbodienstverlening waarin de volgende wettelijk verplichte zaken worden geregeld en overeengekomen:

 1. Advisering preventieve maatregelen;
 2. Wettelijk recht op een second opinion;
 3. Vrije toegang werkplek;
 4. Open spreekuur voor Werknemers;
 5. Samenwerking Preventiemedewerker en/of MedezeggenschapsOrgaan;
 6. Melden van klachten;
 7. Melden van beroepsziekten.

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

REA Desk Basis pakket voor € 39,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

 • Volledige verzuimbegeleiding van een Casemanager Taakdelegatie* ongeacht de duur en frequentie van de verzuimdossiers (maximaal 104 weken)
 • Landelijke dekking
 • Alle betrokkenen werken in hetzelfde verzuimregistratiesysteem
 • Korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • Vraagbaak voor arbozaken en wet- en regelgeving
 • Poortwachterproof
 • Coaching en inhoudelijke advisering van het management

REA Desk Basis pakket met triage vanaf € 59,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW)

Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

 • Triage dienstverlening door Casemanager Taakdelegatie

REA Desk Totaal pakket voor € 115,- per medewerker per jaar (exclusief BTW)

Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

 • De verzuimbegeleidingsspreekuren door artsen van De Arbodienst
 • Het eerste consult met de arts vindt bij voorkeur plaats op locatie van de werkgever, inclusief het opstellen van de probleemanalyse

Het REA Desk Totaal pakket kunt u afsluiten vanaf 10 medewerkers.

Alle pakketten zijn exclusief:

 • spoedbezoeken (binnen 24 uur) op initiatief van de werkgever
 • open spreekuren
 • second opinions
 • werkplekbezoeken in het kader van de verzuimbegeleiding

*Casemanager Taakdelegatie

De Casemanager Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts van De Arbodienst. In een Overeenkomst gedelegeerde taken is tussen de Casemanager Taakdelegatie en bedrijfsarts vastgelegd dat de Casemanager Taakdelegatie de volgende taken kan uitvoeren voor de bedrijfsarts:

 • Het verwerken en opslaan van vertrouwelijke en medische informatie in het daartoe bestemde en afgesloten deel van het verzuimregistratiesysteem.
 • Het voeren van een verzuimgesprek met de werknemer waarbij de diverse facetten die een rol kunnen spelen bij verzuim worden uitgevraagd en genoteerd.
 • De medewerker middels een gestructureerde vragenlijst activeren om na te denken over de mogelijkheden voor werkhervatting en wat hij daarvoor nodig heeft.
 • De leidinggevende informeren over de verzuimbegeleiding in beperkingen, knelpunten en mogelijkheden.
 • Gedurende het traject interventies adviseren en inzetten.