Verzuimbegeleiding MKB


 
Met een aansluiting bij de Re-integratie En Arbeid Desk (REA Desk) van De Arbodienst bent u verzekerd van deskundige ondersteuning van een vaste casemanager. U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

REA Desk Basis pakket voor € 39,- per medewerker per jaar (exclusief BTW)

 • alle ondersteuning van een vaste casemanager, ongeacht de duur en frequentie van de verzuimbegeleiding (maximaal 104 weken)
 • 24/7 toegang en gebruik van het verzuimregistratiesysteem Xpert Suite
 • poortwachterproof
 • korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • vraagbaak voor arbozaken en wetgeving
 • preventief advies
 • branchespecifieke kennis
 • landelijke dekking
 • REA Desk Totaal pakket voor € 109,- per medewerker per jaar (exclusief BTW)

  Het REA Desk Basis pakket met als uitbreiding:

  • de spreekuren van arts op locatie van de werkgever.

  Bij zowel het REA Desk Basis als het REA Desk Totaal reist de arts naar uw locatie(s) voor de spreekuren. Bij het REA Desk Basis pakket worden deze kosten achteraf gefactureerd. Het REA Desk Totaal pakket kunt u afsluiten vanaf 10 medewerkers.

  Alle pakketten zijn exclusief:

  • spoedbezoeken (binnen 24 uur) op initiatief van de werkgever.

  Wat zijn de voordelen van een arts op locatie?

  • Geen productieverlies omdat uw werknemers niet onder werktijd naar een kantoor van De Arbodienst hoeven te reizen.
  • Uw werknemer blijft betrokken bij de organisatie en collega’s.
  • De arts is bekend met de werkplek, werkomstandigheden en re-integratiemogelijkheden.
  • De arts krijgt inzicht in overkoepelende verzuimproblematiek.
  • U kunt vóór elk spreekuur het verzuimdossier met de arts bespreken.
  • De arts kan u gemakkelijk uitnodigen voor een driegesprek (werkgever, werknemer en arts).
  • De arts geeft de werkgever na het spreekuur een persoonlijke terugkoppeling.

  Klik hier om meer te lezen over WGA-casemanagement.