Verzuimverzekeraars

De Arbodienst heeft met haar vernieuwende aanpak een bewezen verzuimreductie tot 40% gerealiseerd. Voor bedrijven betekent dit meer continuïteit op de werkvloer. Voor verzekeraars betekent dit een substantiële schadelast reductie. Op basis van onze visie en aanpak zijn wij verkozen als preferred supplier door de volgende verzekeraars:

Bovemij Verzekeringen is opgericht door en voor BOVAG-leden.

BOVAG-leden kunnen zich voor € 59,- per werknemer per jaar aansluiten bij De Arbodienst. De gehele verzuimbegeleiding wordt geregeld vanaf de eerste ziektedag tot en met een eventuele WIA-aanvraag.

Lees meer…

Van Lanschot Chabot richt zich op de verzekeringsbehoeften van middelgrote en grote ondernemingen, DGA’s, vrije beroepsbeoefenaren, ZZP-ers en particulieren.

Met de VerzuimVizierverzekering biedt Van Lanschot Chabot arbodienstverlening aan via De Arbodienst. Per verzuimmelding wordt een re-integratiebudget van € 4.000,- in de polis opgenomen. Hieruit kunnen allerlei (preventieve-) re-integratiekosten gefinancierd worden.

Lees meer…

Generali is een intermediaire verzekeraar.

Met het Generali VerzuimTotaalPlan profiteert u van een re-integratiebudget van € 3.000,- per ziektegeval, met 100% vergoeding na een kosten/baten analyse.

Lees meer…

Bij de Actua Groep kunt u terecht voor bedrijfsmatige-, particuliere-, garantieverzekeringen en pensioenen.

Lees meer…

Turien & Co Assuradeuren

Lees meer…